Verhalen

Bruggen over generatiekloven

Angela van de Loo, 8 december 2018, 09:00
Prof. Henk Becker schreef een prachtig boeken over generaties; geluksvogels en pechvogels. We interviewden hem voor onze Guide to Change. Hij vertelt over het gebruik van deze gids. ‘De Guide to Change heb ik ondertussen enkele keren gelezen en toegepast. Een bijzonder bruikbare ondersteuning bij het ontwerpen van programma’s en strategieën. Ik zie de toepassing van deze gids als volgt. Zowat iedereen van ons ontwerpt regelmatig een programma of een strategie. Daarbij hanteren wij in de eerste plaats de formulering van de opdracht tot dit ontwerpproces. In de tweede plaats kijken wij naar voorbeelden van programma’s en strategieën die wij in het verleden zijn tegengekomen. Wij tasten vervolgens de mogelijkheden tot toepassing van de oude kennis bij het genereren van de nieuwe kennis toe. Kritisch scheppend. 

Het mooie van de ‘Guide to Change’ is dat hij onze mogelijkheden tot toepassen van reeds bestaande kennis sterk verrijkt. Wij laten als het ware bouwstenen stuk voor stuk door onze handen glijden om te bekijken welke bouwstenen opnieuw gebruikt zouden kunnen worden. Rekening houdend met kansen en bedreigingen, dus een SWOT-analyse.’ In het artikel ‘Bruggen bouwen over generatiekloven’ komt deze dynamische SWOT naar voren. Klik hier voor het artikel. 

Meer weten?

Wil je meer weten over het totstandkomen van deze publicatie? De aard en achtergrond licht ik graag toe. Surf naar de webshop als je een exemplaar wilt ontvangen. 

Engagement scoort

Anne Kozica, 1 december 2018, 12:00
Engagement komt niet aanwaaien, dat is har(d)t werken. Hoe belangrijk engagement is voor de bedrijfsresultaten en het onderscheidend vermogen: daar zijn bergen onderzoeksgegevens over beschikbaar. Onverschilligheid kost tijd en geld. De feiten liegen er niet om. Zo genereren betrokken medewerkers gemiddeld 43% meer winst dan hun niet-geëngageerde medewerkers, ongeveer een factor 2,5 hoger. Engagement is in allerlei opzichten een zeer waardevolle ‘human asset’. We willen graag dat het reactief ‘gestuurd worden’ van medewerkers plaats maakt voor pro-actief werken, want alleen daarmee kunnen we de échte verwondering, bewondering en loyaliteit van de klant oogsten.

Echte betrokkenheid berust op vier pijlers: visie & verhaalemployee voiceengaging managers en tenslotte waarden & gedrag. Het heeft attitude- en gedragscomponenten, het één kan bovendien niet zonder het ander: er is dus werk aan de winkel. Aan alle pijers kan en moet structureel gewerkt worden - engagement ontstaat niet door het jaarlijkse kerstpraatje van de directeur af te toppen met een mooi pakket etenswaren... Ook dat weten we inmiddels. 

HET VERSCHIL DAT VERSCHIL MAAKT

Staat engagement in het huidige tijdsgewricht onder druk? Laten mensen zich ontmoedigen door crisis en tegenslag? Of is het juist succes en allerlei kansen waardoor mensen onzeker worden? Research van Towers Watson geeft aan dat een recessie of crisis niet automatisch leidt tot dalend engagement. In high performing bedrijven kan de betrokkenheid en bezieling enorm hoog blijven. Ook onder druk leidt dit tot innovatie, samenwerking, nieuwe carrièremogelijkheden en verhoging van de kwaliteit van het product. Wie nu werkt aan engagement, is dus beter bestand tegen toekomstige, plotselinge 'klappen' vanuit de markt, de economie of de maatschappij. Engagement is duurzaam. Engagement gaat over de inhoud van je werk, de organisatie, je team en manager. Was vroeger de manager de parameter met de meeste impact dan is dat nu anders. De kansen die je krijgt om jezelf en je talenten te ontwikkelen op én in je werk zijn de onderscheidende factor.

MEER LEZEN?

Surf naar het Guide to Change platform voor achtergrond. De eerste drie artikelen zijn gratis. Verder praten over weten, meten en werken aan engagement? Graag. Mail of bel me (0416-663682). 

Leiderschap is een keuze

Angela van de Loo, 11 november 2018, 12:00
Leiderschap is geen hogere wiskunde, schrijft Dominique Haijtema in de inleiding van haar nieuwste boek Leiderschap is een keuze. De essentie is dat je een keuze maakt en verantwoordelijkheid neemt. Wat het buitengewoon ingewikkeld maakt, is de praktijk. Want, daar vinden we het moeilijk om goed te luisteren, ons open te stellen en verantwoordelijkheid te nemen voor ons talent of onze gebreken, aldus Haijtema. Zij maakte een lange reis langs leiderschap en sprak met beroemde denkers  en doeners over dit onderwerp. Volgens Ronald Meijers van Deloitte laat ze zien waarom het adagium 'to know all the gurus and to follow none', zo waardevol is in haar boek vol mooie interviews. Ze verwoordt het zelf kort en bondig: 'het is allang niet meer voorbehouden aan de top van een organisatie. Het gaat om je persoonlijk leiderschap: wie je bent bepaalt hoe succesvol je kunt zijn.'

Weten is nog niet doen

In haar boek deelt zij de acht belangrijke inzichten, die ze de afgelopen jaren leerde uit interviews,  de praktijk en haar eigen leven. 
 1. We leven niet naar wat we werkelijk belangrijk vinden, 
  patronen zijn hardnekkig en we identificeren ons maar al te graag met een bepaalde positie of status (lees het interview met Margaret Wheatley).
 2. We hebben te weinig moed
  het ontbreekt ons in het bedrijfsleven juist niet aan kennis, het ontbreekt ons aan moed. We gaan ongemak liever  uit de weg en zijn niet bereid iets op te geven of even pijn te lijden om iets om iets groots of moois te bereiken. (Patrick Lencioni)
 3. Kwetsbaarheid betekent kracht
  kwetsbaarheid is nodig voor innovatie, verbinding en leiderschap. 'We willen daar vaak niet aan omdat het confronterend is' (bekijk het artikel van Brene Brown).
 4. Verzet is een slechte meester voor verandering
  we verlangen naar iets en als het er is verlangen we weer naar iets anders. Bewuste aanvaarding van onszelf en de situatie waarin wij ons bevinden brengt ons veel dichter bij autonomie en waardigheid. Doe alles zo volhartig mogelijk (Marcel Derkse).
 5. Het gaat om verbinding
  Elly van der Elst formuleert verbinding in haar boek De kracht van verbinding als het moment waarop we ons wezenlijk verstaan voelen door een ander. Door verbinding kun je 'wat werkt voor mij' transformeren naar 'wat werkt voor het geheel'.
 6. Je hoeft niet alles te kunnen, maar je moet wel willen leren
  bijna niemand heeft alle eigenschappen in huis die volgens experts noodzakelijk zijn om effectief leiding te kunnen geven. 'Jack Welch leert ons iets over daadkracht en Desmond Tutu laat zien hoe krachtig compassie kan zijn.' Volgens Ingvar Kamprad (IKEA) is de werkvloer de beste universiteit.
 7. Ken jezelf
  Eric van 't Zelfde vernieuwde een school in Rotterdam-Zuid. Hoe hij zijn lijfspreuk 'Impossible is nothing' in de praktijk bracht, daarvan getuigt het gelijknamige interview in het boek.
 8. Zonder liefde geen leiderschap
  je herkent het meteen als je het ziet of voelt, en daarmee lijkt leiderschap op liefde. Niemand kan ons daarover werkelijk onderwijzen; je moet het ervaren om te begrijpen. Ricardo Semler ontwierp de organisatie waar hij zelf graag zou willen werken. 

in gesprek met de auteur

Dominique Haijtema signeerde haar boek op 19 december bij Target Point in Heusden. Op 29 juni verzorgde zij de introductie op leiderschap in ontwikkeling tijdens de TIME OUT. Een initiatief van meussenvan ralen en targetpoint dat we ook in 2017 voortzetten. Belangstelling? Alvast een voorproefje van haar interviews? Klik hier

Aan de knoppen draaien

Angela van de Loo, 1 november 2018, 15:10
In winnende bedrijven is meer dan 60% van de mensen, actief betrokken en verbonden. Dat  maakt echt het verschil voor klanten. Maar wat is engagement eigenlijk, hoe herken je het, is het te beïnvloeden? En hoe zorg je voor een geëngageerd team? Met die vragen kwam een aantal leidinggevenden van een grote Nederlandse verzekeraar naar de workshop ‘Engagement voor leidinggevenden’. Na een twee uur durende introductie waren de reacties positief: 'Dit smaakt naar meer!'. Stof tot nadenken,  dat wel. Want fully engaged medewekers, zijn rationeel en emotioneel verbonden, ofwel betrokken en bevlogen. Zo'n persoon begrijpt hoe zijn werk bijdraagt aan het succes van het bedrijf. Hij vertelt goede dingen over de organisatie waar hij werkt. Hij wil daar bovendien blijven werken, omdat hij zijn ambitie kan realiseren. Hij doet iets extra's om de doelen te realiseren. En 'on top of that' voelt hij zich door de organisatie in staat gesteld een steeds betere bijdrage te leveren. Voila, de vijf V's op een rijtje: verstaan, vertellen, verwezenlijken, verbeteren en vertrouwen. 

Vijf V's en vier enablers

Op weg naar 'engagement' zijn er verschillende stadia. In deze verschillende niveaus vragen mensen andere zaken van hun manager of teamleider. En natuurlijk speelt de mate waarin de manager zelf engaged is, een belangrijke rol. Gelukkig zijn er handvatten die leiders kunnen gebruiken om hun mensen meer engaged te maken. De belangrijkste op een rij. 
 
Visie & Verhaal
Zorg voor een sterk en inspirerend strategisch verhaal, gedeeld en gedragen door alle mensen, begrepen én vertaald naar waarden & gedrag en zichtbaar verbonden met het dagelijkse werk.
Engaging Managers
Zorg voor een heldere focus én scope, stel mensen in staat om hun werk te doen, ken je mensen, zie hen als individu, wees eerlijk en respectvol, coach en stretch, en vertel wat je waardeert.
Employee Voice
Laat mensen zich uitspreken, luister en acteer ernaar, zorg voor een dialoog over verandering en opties.
Waarden en gedrag
De waarden zijn zichtbaar, óók in het gedrag van mensen. Aanspreken op gedrag is een gewoonte.

Als je deze enablers vervolgens verbindt  met de zeven fasen van het creëren van winnende teams en de vijf teamfrustraties van Lencioni, overstijgt betrokkenheid het louter persoonlijke. Zo krijgen teamleiders inzicht in de mechanismen die een rol spelen in teamdynamiek. 
 
Toepassen in de praktijk
Na alle theorie gingen de leidinggevenden aan het werk. Ze kwamen met eigen concrete voorbeelden en plaatsten deze in een matrix ‘Werken aan Engagement’. Die matrix bestaat uit 20 knoppen (5 v's x 4 enablers) en bevat vragen die kunnen helpen bij het vergroten van de verbondenheid in teams. Deze oefening was lastig, maar werd door alle aanwezigen als zeer nuttig ervaren. Er ontstonden nieuwe vragen, nieuwe inzichten en nieuwe plannen om het eens anders aan te pakken in het team. Al met al was deze workshop een inspirerende introductie om met een betrokkenheidsonderzoek aan de gang te gaan. Interesse in een dergelijke workshop of in de handout? Neem contact op.