Agenda

Teams@Work

Botermarkt | Heusden, 20 november 2018, van 13:00 tot 18:00
Wie in deze tijd niet kan samenwerken, staat er echt alleen voor. Toch struikelen veel teams halverwege hun opgave. Het helpt als je de patronen herkent. Doorgronden van groepsdynamische processen en faciliteren van teamontwikkeling, bepalen succes of falen in de dynamische organisatie. Wat betekent sturing én ruimte geven aan een zelfwerkend team? Wat komt er in de plaats van hiërarchie? En werkt ‘horizontaal organiseren’ in elke context? Hoe is dit alles verbonden met je wijze van leiderschap? Teamontwikkeling concreet maken, zodat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen, dat is onderwerp van de Time Out op 20 november 2018. Leren uit de praktijk van een aansprekende case en de mogelijkheid om te toetsen aan de eigen realiteit. Als deelnemer kun je voorafgaand je team een Team Performance Scan laten invullen.  Zo krijgt de dialoog inhoud en diepte. Wat zit goed, waar moet je aan werken en hoe kun je dat doen. Meer lezen...

Datum: dinsdag 20 november, inlooplunch vanaf 12.00 uur
Investering: € 95,00 exclusief BTW - aanmelden via deze link
Meer informatie? Bel met Idil Warsame op 0416-663682
 

Leiding nemen in transitie

Botermarkt | Heusden, 9 oktober 2018, van 13:00 tot 18:00
‘Leiderschap is geen hogere wiskunde’ aldus Dominique Haijtema, auteur van verschillende leiderschapsboeken. De essentie is dat je een keuze maakt en verantwoordelijkheid neemt. Wat het buitengewoon ingewikkeld maakt is de praktijk. Het belooft een inspirerende middag te worden over leiderschap in ontwikkeling. Dominique Haijtema, journalist en auteur verzorgt de introductie. Op haar reis door ‘leiderschapsland’ waar zij prominente doeners en denkers over de hele wereld interviewde, formuleerde zij acht intrigerende inzichten over leiderschap. Meer lezen? 

Datum: dinsdag 9 oktober, inlooplunch vanaf 12.00 uur
Investering: € 125,00 exclusief BTW - aanmelden via deze link
Meer informatie? Bel met Syfra van de Loo op 0416-663682
 

Talent@Work

Botermarkt | Heusden, 6 september 2018, van 13:00 tot 18:00
Monoskilled mensen vinden we niet langer talentvol omdat multiskilled de nieuwe maat is. Spelenderwijs je talent ontdekken, aanboren en vergroten. Dat betekent dat je zelf aan de slag; letterlijk een werkmiddag. Een korte introductie met prikkelende stellingen wordt gevolgd door een verdiepend gesprek in kleine groepen. Langs inzichten, dilemma's, hindernissen en levensloop-velden. Verdiepen en reflecteren op eigenschappen (zijn), vaardigheden (kunnen), kennis (weten) en willen (motivatie). Wat betekent talentontwikkeling in dynamische organisaties? Als de context verandert kan je grootste kwaliteit een valkuil worden. Het einde van het management tijdperk is de start van een nieuwe verbinding tussen professionals en managers. Leiderschap op elk niveau is een voorwaarde in de kenniseconomie voor een goed werkende organisatie. Toch zijn we nog te vaak op 'oude leest' geschoeid. Talentontwikkeling heeft in de netwerkorganisatie plaats op verschillende niveaus; zowel qua managementtaken als in professionaliteit. Preview?  

Datum: donderdag 6 september 2018, inlooplunch vanaf 12.00 uur
Investering: € 95,00 exclusief BTW - aanmelden via deze link
Meer informatie? Bel met Syfra van de Loo op 0416-663682

Bruggen bouwen over generatiekloven

Botermarkt | Heusden, 29 mei 2018, van 13:00 tot 18:00
Ieder mens is uniek, dat is evident. Als het gaat om je individualiteit of eigen(aardig)heid, wie zit er dan aan het stuur? Je bewuste of onbewuste zelf? Onbewust zet de mens collectief ontwikkelingen in gang. We zien ze eerst en begrijpen ze later. Welke onderwerpen aandacht vragen, wat er gebeurt in een bepaalde tijd beïnvloedt onze collectieve waarden. Generaties kleuren zo een cultuur en nieuwe trends ontstaan. We leven in hetzelfde straatje, maar we tappen uit een ander vaatje. Het ritme van het leven daarentegen is universeel. De wetmatigheden in onze levensloop blijven gelijk. Menselijke motieven variëren al naar gelang de fasen in de levensloop. Weten wat de ander beweegt om daarna samen een stap voorwaarts te maken lijkt belangrijker dan ooit tevoren. Alles draait immers om de interactie. Voor het eerst zijn tenminste vier generaties samen actief op de werkvloer. Zijn we nieuwsgierig naar elkaar of hebben we ons oordeel klaar? Opgaan, blinken, verzinken - het ritme van het leven. Stuurmanskunst in je levensloop ontwikkelen; hoe doe je dat én hoe doe je dat samen? Sneak preview op het onderwerp? Lees het verhaal over Stuurmanskunst  of download Solitair of solidair met prof. Henk Becker uit de Guide to Change.

Datum: dinsdag 29 mei 2018, inlooplunch vanaf 12.00 uur
Investering: € 95,00 exclusief BTW - aanmelden via deze link
Meer informatie? Bel met Syfra van de Loo op 0416-663682.