Agenda

The War on Talent

Botermarkt | Heusden, 23 november 2017, van 13:00 tot 18:00
Talent laat kapitaal dansen! Het einde van het management tijdperk is de start van een nieuwe verbinding tussen professionals en managers. Leiderschap op elk niveau is een voorwaarde voor een goed werkende organisatie in de kenniseconomie. De verschuiving naar de 3.0 samenleving is in volle gang. We werken steeds vaker als een netwerkorganisatie in klant- en projectteams met steeds wisselende coalities. Dat betekent dat we steeds beter zowel vraag- als resultaatgericht moeten kunnen werken. Spannend, omdat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op 'transcontextuele vaardigheden'. Monoskilled mensen vinden we niet langer 'talentvol' omdat multi-skilled de nieuwe maat is. 

Van control naar support
Rollen vervangen functies en iedereen wordt uitgenodigd verschillende rollen te (kunnen) vervullen. Dat is nieuw voor de meesten. Waren eerder managers belangrijk voor kennisdeling en ontwikkeling, dan is deze rol nu bij uitstek geschikt voor professionals. De professional die het beste de opgave kan overzien, heeft de leiding. Het aantal professionals met coordinerende taken groeit, het aantal middle-managers neemt af. Voor beide benaderingen is plaats in de nieuwe organisatie. Wat verandert is de waardering voor de professionele ontwikkeling. Die is niet langer ondergeschikt maar nevengeschikt. Een nieuwe kijk op de ontwikkeling van talent - managers en professionals is onderwerp van gesprek op deze Time Out. Een 'pipeline' waarin talenten zo lang mogelijk een duaal carriere-perspectief hebben. Van perspectief veranderen vraagt dat je in elke 'passage' iets loslaat wat eerder belangrijk was. 

Datum: donderdag 23 november, inlooplunch vanaf 12.00 uur
Investering: € 275,00 exclusief BTW - aanmelden via deze link
Meer informatie? Bel gerust met Target Point op 0416-663682

Talentontwikkeling in de netwerkorganisatie

Botermarkt | Heusden, 5 juli 2017, van 13:00 tot 18:00
Het einde van het management tijdperk is de start van een nieuwe verbinding tussen professionals en managers. Leiderschap op elk niveau is een voorwaarde in de kenniseconomie voor een goed werkende organisatie. Toch zijn we nog te vaak op 'oude leest' geschoeid. Talentontwikkeling heeft in de netwerkorganisatie plaats op verschillende niveaus; zowel qua managementtaken als in professionaliteit. Dat is het onderwerp van de Time Out, die meussenvanralen en Target Point organiseren. Meer weten? Lees het artikel. 

Datum: woensdag  5 juli, inlooplunch vanaf 12.00 uur
Investering: € 225,00 exclusief BTW - aanmelden via deze link
Meer informatie? Bel gerust met Target Point op 0416-663682

Stuurmanskunst in je levensloop

Botermarkt | Heusden, 8 juni 2017, van 13:00 tot 18:00
Opgaan, blinken, verzinken - het ritme van het leven. Stuurmanskunst in je levensloop ontwikkelen, hoe doe je dat? Een van de  TIME OUT's  die meussenvanralen en Target Point  organiseren. Sneak preview op het onderwerp? Lees het verhaal over Stuurmanskunst of surf naar Match Made in Heaven. Wil je deelnemen? Stuur een mail of bel met Anne Kozica, 0416 - 663682. Nieuwsgierig naar de inhoud, werkwijze en bedoeling van onze Time Outs?

Match made in Heaven

Botermarkt | Heusden, 29 juni 2016, van 13:00 tot 18:00
De perfecte match bestaat niet, die moeten we maken. Hoe? Daarmee vullen we de eerste TIME OUT, die meussenvanralen en Target Point samen organiseren op 29 juni aanstaande. Het belooft een inspirerende middag te worden over leiderschap in ontwikkeling. Dominique Haijtema, journalist en auteur verzorgt de introductie. Op haar reis door ‘leiderschapsland’ waar zij prominente doeners en denkers over de hele wereld interviewde, formuleerde zij acht intrigerende inzichten over leiderschap. Meer lezen?

Onverschilligheid kost geld!

Botermarkt | Heusden, 7 juni 2016, van 14:00 tot 19:00
Studiemiddag over betrokkenheid. Mogelijk issue in je organisatie? Leer en ervaar wat je kunt doen om de rationele en emotionele verbondenheid van jezelf en je collega’s positief te beïnvloeden. In excellente bedrijven is > 60% van de mensen actief betrokken. Dat merken de klanten en dat weerspiegelen de resultaten. Alle concepten, theorie, best practice en advies. Tien tips die gegarandeerd werken om het engagement te verhogen, bij jezelf in je team en je organisatie. Gegarandeerd bevlogen aan het einde van de dag. Meer weten over het programma?