verhalen

Aan de knoppen draaien

Angela van de Loo, 1 november 2018, 15:10
In winnende bedrijven is meer dan 60% van de mensen, actief betrokken en verbonden. Dat  maakt echt het verschil voor klanten. Maar wat is engagement eigenlijk, hoe herken je het, is het te beïnvloeden? En hoe zorg je voor een geëngageerd team? Met die vragen kwam een aantal leidinggevenden van een grote Nederlandse verzekeraar naar de workshop ‘Engagement voor leidinggevenden’. Na een twee uur durende introductie waren de reacties positief: 'Dit smaakt naar meer!'. Stof tot nadenken,  dat wel. Want fully engaged medewekers, zijn rationeel en emotioneel verbonden, ofwel betrokken en bevlogen. Zo'n persoon begrijpt hoe zijn werk bijdraagt aan het succes van het bedrijf. Hij vertelt goede dingen over de organisatie waar hij werkt. Hij wil daar bovendien blijven werken, omdat hij zijn ambitie kan realiseren. Hij doet iets extra's om de doelen te realiseren. En 'on top of that' voelt hij zich door de organisatie in staat gesteld een steeds betere bijdrage te leveren. Voila, de vijf V's op een rijtje: verstaan, vertellen, verwezenlijken, verbeteren en vertrouwen. 

Vijf V's en vier enablers

Op weg naar 'engagement' zijn er verschillende stadia. In deze verschillende niveaus vragen mensen andere zaken van hun manager of teamleider. En natuurlijk speelt de mate waarin de manager zelf engaged is, een belangrijke rol. Gelukkig zijn er handvatten die leiders kunnen gebruiken om hun mensen meer engaged te maken. De belangrijkste op een rij. 
 
Visie & Verhaal
Zorg voor een sterk en inspirerend strategisch verhaal, gedeeld en gedragen door alle mensen, begrepen én vertaald naar waarden & gedrag en zichtbaar verbonden met het dagelijkse werk.
Engaging Managers
Zorg voor een heldere focus én scope, stel mensen in staat om hun werk te doen, ken je mensen, zie hen als individu, wees eerlijk en respectvol, coach en stretch, en vertel wat je waardeert.
Employee Voice
Laat mensen zich uitspreken, luister en acteer ernaar, zorg voor een dialoog over verandering en opties.
Waarden en gedrag
De waarden zijn zichtbaar, óók in het gedrag van mensen. Aanspreken op gedrag is een gewoonte.

Als je deze enablers vervolgens verbindt  met de zeven fasen van het creëren van winnende teams en de vijf teamfrustraties van Lencioni, overstijgt betrokkenheid het louter persoonlijke. Zo krijgen teamleiders inzicht in de mechanismen die een rol spelen in teamdynamiek. 
 
Toepassen in de praktijk
Na alle theorie gingen de leidinggevenden aan het werk. Ze kwamen met eigen concrete voorbeelden en plaatsten deze in een matrix ‘Werken aan Engagement’. Die matrix bestaat uit 20 knoppen (5 v's x 4 enablers) en bevat vragen die kunnen helpen bij het vergroten van de verbondenheid in teams. Deze oefening was lastig, maar werd door alle aanwezigen als zeer nuttig ervaren. Er ontstonden nieuwe vragen, nieuwe inzichten en nieuwe plannen om het eens anders aan te pakken in het team. Al met al was deze workshop een inspirerende introductie om met een betrokkenheidsonderzoek aan de gang te gaan. Interesse in een dergelijke workshop of in de handout? Neem contact op.