verhalen

Bruggen over generatiekloven

Angela van de Loo, 8 december 2018, 09:00
Prof. Henk Becker schreef een prachtig boeken over generaties; geluksvogels en pechvogels. We interviewden hem voor onze Guide to Change. Hij vertelt over het gebruik van deze gids. ‘De Guide to Change heb ik ondertussen enkele keren gelezen en toegepast. Een bijzonder bruikbare ondersteuning bij het ontwerpen van programma’s en strategieën. Ik zie de toepassing van deze gids als volgt. Zowat iedereen van ons ontwerpt regelmatig een programma of een strategie. Daarbij hanteren wij in de eerste plaats de formulering van de opdracht tot dit ontwerpproces. In de tweede plaats kijken wij naar voorbeelden van programma’s en strategieën die wij in het verleden zijn tegengekomen. Wij tasten vervolgens de mogelijkheden tot toepassing van de oude kennis bij het genereren van de nieuwe kennis toe. Kritisch scheppend. 

Het mooie van de ‘Guide to Change’ is dat hij onze mogelijkheden tot toepassen van reeds bestaande kennis sterk verrijkt. Wij laten als het ware bouwstenen stuk voor stuk door onze handen glijden om te bekijken welke bouwstenen opnieuw gebruikt zouden kunnen worden. Rekening houdend met kansen en bedreigingen, dus een SWOT-analyse.’ In het artikel ‘Bruggen bouwen over generatiekloven’ komt deze dynamische SWOT naar voren. Klik hier voor het artikel. 

Meer weten?

Wil je meer weten over het totstandkomen van deze publicatie? De aard en achtergrond licht ik graag toe. Surf naar de webshop als je een exemplaar wilt ontvangen.