Guide to Change

Verwarring, verbinding, vernieuwing... Het is de reis die we allemaal maken, keer op keer, als een never ending journey. De dynamiek van de huidige samenleving is chaotisch en geordend. Dat vraagt om controle én vertrouwen. We worden allemaal uitgedaagd onze potentie in te zetten. Dat is precies wat wij doen als guide to change: onze bezieling én bedoeling delen. 

Zo organiseren wer regelmatig Time Outs. Centraal staat de ontmoeting rondom een aansprekend onderwerp. Verwante zielen vinden elkaar altijd, zo blijkt elke keer weer. In een middag een onderwerp aankaarten, verdiepen en naar buiten met een ander inzicht. Sommige klanten gebruiken deze Time Outs als opfrisser of voor bijscholing. Prima idee, vinden wij. Anderen doen er nieuwe contacten op. Ook OK. Stof tot nadenken, delen en uitwisselen. 

Als je transities faciliteert, onthul je vooral de verhalen van anderen. Hoe je daarmee omgaat, hoe je daar betekenis aan kunt geven en vooral hoe je daarin Mastery kunt ontwikkelen, dat intrigeert ons en dus helpen we daar graag bij. De keuze van je interventies kan een verandering laten slagen of doen mislukken. Als change facilitator ben jij zelf het belangrijkste werktuig. Modellen en technieken helpen, maar ‘the medium is the message’. Tot het gaatje gaan, de motivatie zoeken, organisatiedilemma's doorbreken én verbinden met de zakelijke doelen; daar gaan we mee aan de slag in de Guide to Change. Een intensieve en unieke leergang, waarin jij en je casuïstiek centraal staan. Hoe doe je dat: de vorm openbreken en de pit behouden? Tuurlijk in een kleine eergroep; geen ex cathedra kennisoverdracht. Altijd al willen leren met de besten in het vak? Bel of mail voor een gesprek.

 

 

Teams koesteren

Joost Roks, 30 juni 2018, 11:00
Ook winnende teams hebben een houdbaarheidsdatum. Zijn de beoogde doelen bereikt, wordt aanvankelijk makkelijk succes langzamerhand toch een struggle of moeten er door nieuwe ontwikkelingen veranderingen plaatsvinden in het team of de manier waarop het functioneert? Ook winnende teams hebben onderhoud nodig, om burnout en frustraties te voorkomen. Hoe?

On the Road 

De expertise (en het enthousiasme) van Target Point op het gebied van het samenstellen en ‘on the road’ krijgen van winnende teams houdt niet op bij het succes van het ontwikkelde team. Ook de beste teams krijgen onherroepelijk te maken met (nieuwe) veranderingen, afvallers en nieuwkomers, stagnerend of juist boven het hoofd groeiend succes. Teams kunnen uitgeblust, teamleden overwerkt of gedesillusioneerd raken, waardoor de kans op burnouts en afhakers steeds groter wordt. Hoe houd je als teamcoach de spirit van zo'n team op niveau?

Blijfkracht en erkenning

Een belangrijk aspect van het verduurzamen van winnende teams is het op peil houden van ‘blijfkracht’. We leren het team en de coaches om deze blijfkracht (zelf) te onderzoeken en met verschillende oefeningen te vergroten. Het tweede belangrijke aspect van verduurzamen is erkennen en waarderen. Hoe kun je met aandacht voor het resultaat, storytelling, leren en waarderen, rituelen en andere ‘vieringen’het moreel hoog houden? Guide to Change  - het online personal development systeem van Target Point - kan in het ‘coachen van de teamcoaches’ op dit vlak uitstekende diensten bewijzen. Meer informatie over winnende teams, het ontwikkelen, verankeren en verduurzamen daarvan, de tools en Guide to Change? Bel (0416-663682) of mail met Joost Roks.

Op de apenrots

Syfra van de Loo, 14 april 2019, 12:00
‘Het antwoord van de burger op de veranderende wereld? Populisme.’  Burgers voelen zich niet gehoord door de ‘politieke elite’. Het antwoord vinden ze in het populisme. Wat kenmerkt populistische leiders? En wat moet je hebben om mensen voor je ideeën te winnen?

zelf aan zet willen zijn

De wereld om ons heen verandert. Van achter een leider aanlopen naar zelf de leiding nemen. De kranten staan er vol mee: burgers raken steeds verder verwijderd van de overheid. Het alternatieve antwoord vinden ze in het populisme. Denk aan Donald Trump of Geert Wilders. Maar ook op links is er sprake van populistische leiders zoals Jeremy Corbyn en Jesse Klaver. Wat is de overeenkomst tussen deze populisten? Allen willen zij de macht én de stem terug leggen bij de burger. De burger wil zèlf de leiding nemen en niet meer achter de leider aanlopen…

GEDRAG VERKLAREN EN VOORSPELLEN

De kenmerken van een populist kunnen we in kaart brengen aan de hand van een persoonlijkheidsprofiel. In de wetenschap wordt dit ook wel ‘politieke profilering’ genoemd. De Immelman methode is hiervoor een van de meest gerenommeerde methodieken. Deze manier van profileren stelt ons in staat om het gedrag van een politicus te verklaren én te voorspellen. Met behulp van de Immelman methode wordt de persoonlijkheid van een politicus in kaart gebracht aan de hand van tien persoonlijkheidspatronen en twee pathologische persoonlijkheidspatronen. 

opgeblazen ego

Een van de karakteristieke kenmerken van een populist is zijn non-conformistische houding. Ze zijn niet opzoek naar een compromis. Denk aan het mislukte Catshuisoverleg in 2012 met Geert Wilders. Onderhandelen met een populist is ‘wasted energy’. Opgeblazen ego’s en een ongezond ambitieus patroon is tevens een persoonlijkheidskarakteristiek. De zelfverzekerde houding van de populist kan doorslaan in narcisme. Dit in combinatie met de karakteristiek zelfoverschatting maakt dat populisten bereid zijn om risico’s en uitdagingen aan te gaan. Hierdoor zijn ze onvoorspelbaar omdat ze niet altijd kiezen voor de normale gang van zaken. Donald Trump en de Iran-deal zijn hier een uitstekend voorbeeld van. Opvallend is dat Immelman stelt dat je als politicus ambitieus, durvend én joviaal moet zijn om succesvol te zijn. Wat maakt dan dat populisten zó succesvol zijn? Een vraag die door verder onderzoek nog beantwoord moet worden.

Politiek (en) bedrijven?

Het bedrijfsleven vraagt een andere samenstelling van persoonlijkheidspatronen. Volgens Immelman zijn er drie patronen die bijdragen aan ‘charismatic executive leadership’, een succesvol leiderschapsprofiel in een bedrijf. Waar je als politicus ambitieus, durvend en joviaal als persoonlijke succesformule nodig hebt, is dit in het bedrijfsleven juist niet ideaal… Het succesvolle leiderschapsprofiel van iemand in een bedrijf bestaat uit het ambitieuze, het joviale én het inschikkelijke patroon. Oppositioneel zijn in het bedrijfsleven brengt je immers niet verder.

In klassieke politieke persoonlijkheidsprofielen ontbreekt het gewetensvolle patroon dooorgaans. Ook teveel dossierkennis heeft een negatief effect op het aantal stemmen, zo blijkt uit onderzoek.  In organisaties wordt onderhandeld en steeds meer gewerkt in multi-disciplinaire teams. Het is dan ook geen verassing dat het inschikkelijke patroon veelvuldig gevonden is bij leiders in bedrijven. Dit in tegenstelling tot een politicus… Die zal niet snel water bij de wijn doen, meewerken en instemmen met iets wat niet zijn of haar doel compleet toelaat. Een politicus zal eerder het gedrag wat hoort bij het twistzieke patroon uiten tijdens onderhandelingen en zichzelf oppositioneel gedragen.

Meer weten?

Syfra van de Loo verzorgt samen met Idil Warsame op verzoek een interessante workshop. Ze neemt deelnemers mee in de wereld van political profiling en laat je ook zelf een profiel invullen. Op wie lijk je meer? Mutti Merkel, Donald Trump, Pim Fortuyn of... Bel (0416 - 66382) of mail.
 

Engagement scoort

Anne Kozica, 1 december 2018, 12:00
Engagement komt niet aanwaaien, dat is har(d)t werken. Hoe belangrijk engagement is voor de bedrijfsresultaten en het onderscheidend vermogen: daar zijn bergen onderzoeksgegevens over beschikbaar. Onverschilligheid kost tijd en geld. De feiten liegen er niet om. Zo genereren betrokken medewerkers gemiddeld 43% meer winst dan hun niet-geëngageerde medewerkers, ongeveer een factor 2,5 hoger. Engagement is in allerlei opzichten een zeer waardevolle ‘human asset’. We willen graag dat het reactief ‘gestuurd worden’ van medewerkers plaats maakt voor pro-actief werken, want alleen daarmee kunnen we de échte verwondering, bewondering en loyaliteit van de klant oogsten.

Echte betrokkenheid berust op vier pijlers: visie & verhaalemployee voiceengaging managers en tenslotte waarden & gedrag. Het heeft attitude- en gedragscomponenten, het één kan bovendien niet zonder het ander: er is dus werk aan de winkel. Aan alle pijers kan en moet structureel gewerkt worden - engagement ontstaat niet door het jaarlijkse kerstpraatje van de directeur af te toppen met een mooi pakket etenswaren... Ook dat weten we inmiddels. 

HET VERSCHIL DAT VERSCHIL MAAKT

Staat engagement in het huidige tijdsgewricht onder druk? Laten mensen zich ontmoedigen door crisis en tegenslag? Of is het juist succes en allerlei kansen waardoor mensen onzeker worden? Research van Towers Watson geeft aan dat een recessie of crisis niet automatisch leidt tot dalend engagement. In high performing bedrijven kan de betrokkenheid en bezieling enorm hoog blijven. Ook onder druk leidt dit tot innovatie, samenwerking, nieuwe carrièremogelijkheden en verhoging van de kwaliteit van het product. Wie nu werkt aan engagement, is dus beter bestand tegen toekomstige, plotselinge 'klappen' vanuit de markt, de economie of de maatschappij. Engagement is duurzaam. Engagement gaat over de inhoud van je werk, de organisatie, je team en manager. Was vroeger de manager de parameter met de meeste impact dan is dat nu anders. De kansen die je krijgt om jezelf en je talenten te ontwikkelen op én in je werk zijn de onderscheidende factor.

MEER LEZEN?

Surf naar het Guide to Change platform voor achtergrond. De eerste drie artikelen zijn gratis. Verder praten over weten, meten en werken aan engagement? Graag. Mail of bel me (0416-663682).