We@Work

Target Point faciliteert uiteenlopende teams op weg naar ‘winning’. Zowel mono- als multidisciplinaire teams. Keten- of comakingteams zijn onze specialisatie. Project start- en follow ups versnellen en verbeteren het resultaat in teams. De Team Performance Scan brengt periodiek in kaart waar je staat als team. We adviseren over de teamsamenstelling waar nodig. We gebruiken Insights Discovery niet alleen om elkaar beter te leren kennen. We brengen hiermee ook de teamdynamiek op een diepgaande manier in kaart.

En - last but not least - we dragen onze kennis en expertise over aan team- of projectleiders. Zij kunnen zelf aan de slag vanuit de 
Teams@Work Toolkit, digitaal en interactief. Alle gebruikers van deze toolkit kunnen rekenen op gratis click & call support. We combineren in onze aanpak vakmanschap, enthousiasme en een stevige theoretische basis. ‘Zelfs de sterkste spelers verliezen, als de verbinding ontbreekt.’

Teams koesteren

Joost Roks, 30 juni 2018, 11:00
Ook winnende teams hebben een houdbaarheidsdatum. Zijn de beoogde doelen bereikt, wordt aanvankelijk makkelijk succes langzamerhand toch een struggle of moeten er door nieuwe ontwikkelingen veranderingen plaatsvinden in het team of de manier waarop het functioneert? Ook winnende teams hebben onderhoud nodig, om burnout en frustraties te voorkomen. Hoe?

On the Road 

De expertise (en het enthousiasme) van Target Point op het gebied van het samenstellen en ‘on the road’ krijgen van winnende teams houdt niet op bij het succes van het ontwikkelde team. Ook de beste teams krijgen onherroepelijk te maken met (nieuwe) veranderingen, afvallers en nieuwkomers, stagnerend of juist boven het hoofd groeiend succes. Teams kunnen uitgeblust, teamleden overwerkt of gedesillusioneerd raken, waardoor de kans op burnouts en afhakers steeds groter wordt. Hoe houd je als teamcoach de spirit van zo'n team op niveau?

Blijfkracht en erkenning

Een belangrijk aspect van het verduurzamen van winnende teams is het op peil houden van ‘blijfkracht’. We leren het team en de coaches om deze blijfkracht (zelf) te onderzoeken en met verschillende oefeningen te vergroten. Het tweede belangrijke aspect van verduurzamen is erkennen en waarderen. Hoe kun je met aandacht voor het resultaat, storytelling, leren en waarderen, rituelen en andere ‘vieringen’het moreel hoog houden? Guide to Change  - het online personal development systeem van Target Point - kan in het ‘coachen van de teamcoaches’ op dit vlak uitstekende diensten bewijzen. Meer informatie over winnende teams, het ontwikkelen, verankeren en verduurzamen daarvan, de tools en Guide to Change? Bel (0416-663682) of mail met Joost Roks.

Winnende teams ontwikkelen

Joost Roks, 26 juni 2019, 12:00
In de netwerkmaatschappij is samenwerking essentieel. Wie dat niet kan, staat er écht alleen voor. Toch struikelen veel teams halverwege hun opgave. Het helpt als je de patronen herkent. Doorgronden van groepsdynamische processen en faciliteren van teamontwikkeling, bepalen succes of falen in de dynamische organisatie. Daar draait immers alles om de interactie, omdat niemand nog iets in zijn eentje kan realiseren. Steeds vaker werken we in multidisciplinaire teams, die ook nog frequent van samenstelling wisselen. Diversiteit levert meerwaarde op, althans dat is de veronderstelling.

DE BESTE TEAMS WILLEN VOORAL ZICHZELF VERSLAAN
Een succesvol team worden is net zo hard werken als een goed huwelijk, vindt Patrick Lencioni. Het vereist toewijding en discipline. ‘Je bent nooit klaar met eraan werken.’ Laat één ding meteen duidelijk zijn: een groep mensen die in een bedrijf samenwerkt is iets volstrekt anders dan een team. ‘We gebruiken het woord team veel te makkelijk, terwijl weinig groepen aan de definitie van een team voldoen.’ Organisaties gaan er vaak vanuit dat als je een groep mensen samenbrengt ze als team zullen presteren. Maar alleen mensen samenbrengen is niet genoeg. 

de frustraties van teamwork

Winnende teams herken je op afstand. Ze hebben een ontwikkeling doorgemaakt en de belangrijkste frustraties van teamwork zijn overwonnen. Flexibel in- en uit verschillende teams kunnen stappen, is dé competentie van deze tijd. Doordat mensen niet meer als individu ‘onder’ een baas werken maar in teamverband meer eigen verantwoordelijkheid krijgen, kan de creativiteit, de flexibiliteit, de productiviteit en het werkplezier tot grote hoogte stijgen. Wat maakt dan het ene team dan zo veel beter dan het andere? Wat maakt het verschil tussen een groepje professionals met een gezamenlijk doel en een sterk, winnend team? Voor winnend teamwork is het niet genoeg om hiërarchie en sturing af te schaffen. Ja, de beweging van onderop is belangrijk: we willen immers dat ieder zijn of haar kennis, kunde en ideeën maximaal voor de organisatie inzet. Maar juist in de écht succesvolle teams is er sprake van zéér heldere afspraken over sturing (wie stuurt waarop), een dwingende structuur met betrekking tot de samenwerking en de regels van het team (wat spreken we af, hoe doen we het, wie doet wat). 

TEAMONTWIKKELING 

Het samenstellen, ontwikkelen en verduurzamen van winnende teams vergt het doorlopen van een aantal stappen - don't leave home without them. Het Drexler/Sibbet Team Performance Model (TM) is het beste handvat dat je daarvoor kunt gebruiken. Vier stappen om een team te creëren en drie om het team te verduurzamen. Eenvoudig meten waar je staat met de Team Performance Scan, zo wordt de ‘onderstroom’ bespreekbaar gemaakt. Teamontwikkeling start met Oriëntatie: waarom ben ik gevraagd voor dit team. Wat voeg ik toe, wat draag ik bij, en voel ik me daar prettig bij. Het niet (kunnen) beantwoorden van deze vraag leidt automatisch tot verwarring en frustratie: desoriëntatie, onzekerheid of zelfs angst. Bouwen aan vertrouwen is een tweede belangrijke stap op weg naar een winnend team: de teamleden moeten zich veilig voelen om hun mening te geven of met ideeën te komen, op straffe van apathie of scepsis. Pas als deze stappen goed zijn doorlopen, kan er gewerkt worden aan het goed formuleren van de gezamenlijke visie en de doelen, ieders bijdrage daaraan (hoe pakken we het aan) en de implementatie van het plan. Aan het werk. En winnen. Dat vergt oefening, het team moet ‘het ritme’ te pakken zien te krijgen. Als gestelde doelen eenmaal bereikt zijn - het gaat te lang of te goed met een high performance team - kan de fut eruit gaan. Er kunnen nieuwe teamleden bijkomen en weggaan, de onderneming kan van koers veranderen, kortom: een winnend team blijft niet zomaar een winnend team. De grootste valkuil? Meteen starten met de implementatie. 

time out Teams@Work

Regelmatig organiseren we een ‘time out’ over dit onderwerp. Aan de hand van een case, je ingevulde Team Performance Scan wordt concreet wat goed zit, waaraan te werken en hoe je dat kunt doen.