Challenge

Wanneer organisaties veranderingen doormaken, wordt vaak over de nieuwe situatie nog sterk gedacht in oude patronen. Dit vormt hét struikelblok in het succes van een (cultuur)ontwikkelingsproces. Iedereen praat erover in de juiste termen en toch verandert er niet echt iets in de houding en de persoonlijke betrokkenheid van mensen. Dat is een attitudevraagstuk. Voordat verandering succesvol kan zijn is eigenaarschap nodig. 
 
Met informatie en kennis verander je mensen niet.
Je moet ervaren om in beweging te komen.’

We kunnen starten met het in kaart brengen van de cultuur, maar nog belangrijker hoe het zit met de betrokkenheid. De engagement scan brengt snel en trefzeker in kaart hoe het is gesteld met de rationele én emotionele verbondenheid van de mensen. De vijf V's - verstaan, vertellen, verwezenlijken, verbeteren, vertrouwen - maken duidelijk waar het huiswerk zit. Is het nodig om samen een ‘veranderhuis’ te formuleren, zodat mensen een richtinggevend kader hebben? Dan doen we dat. Schort het aan leiderschap? Teveel, te weinig, of niet de juiste soort? Dan is dit het vertrekpunt. Zijn strategie, structuur en cultuur onvoldoende ‘aligned’? Dan maken we daar werk van. Op ons lijf geschreven: het vinden, verbinden en verdiepen van Business Challenge en Human Agenda.