Essentie

[8] Verankering

Guide to Change, 1 juli 2015, 00:00
Turbulentie kenmerkt alle overgangsperioden, zowel op individueel als op collectief niveau. Het ontstaat als we het fundamentele ritme ontkennen, dat kenmerkend is voor het leven op aarde. Het ritme van elk levend organisme, een mens, bedrijf of een hele cultuur kent fasen van expansie en contractie. Er tussen in heerst rust. In dit ritme verschijnen de seizoenen. Te lang doorhollen, betekent uithollen en op termijn een burn-out. De afwisseling van expansie, contractie, rust opnieuw expansie, contractie en rust zorgt voor verduurzaming. Organisaties die competenties echt benutten trekken fantastische mensen aan om een op diversiteit gebaseerde visie te ontwikkelen. Maar zelfs buitenbeentjes moeten weten wie ze zijn, waar ze heen willen. Bovendien hebben ze stimulans en ritme nodig om daar te komen.

Innovatie

Innovation Inc. hanteert de macht van een gezamenlijk doel. Creaties zijn niet voorbehouden aan een enkeling in een schemerig kamertje, maar zijn een proces van dialoog en ontdekking. Achter de snelle oplossing schuilt een voortdurend engagement om de zaken anders aan te pakken. Om te kunnen experimenteren zijn naast verbeelding ook doorzettingsvermogen en reflectie nodig. We worden ons bewust dat de belangrijke vraagstukken van dit moment, zelfs rondom technologie niet technisch maar menselijk van aard zijn. Target Point heeft veel, heel veel werkvormen om innovatieprocessen te begeleiden. Vertrekkend vanuit de business uitdaging geven we zicht op wat er nodig is aan sociale innovatie. Pas als dat duidelijk is en mensen eigenaarschap tonen gaan we een stapje verder. 

Het wiel van verandering

Een cyclus van vier stappen, de inrichting van het transitieproces als leidraad voor de aanpak. Waarom is dit nodig? Feel the Need, laat mensen de noodzaak tot transitie zien. Het hoofd wordt geraakt. Daarna komt de persoonlijke verdieping. In de Get it Real fase beantwoordt ieder de vraag: hoe raakt deze verandering mij? Het hart gaat meedoen. Deze stap overslaan maakt verankering onmogelijk. Snel van stap 1 naar stap 3 gaan, vaak over de mensen heen is een veel gemaakte fout. Work the Change, nodigt uit tot snelheid maken. Een plan van aanpak, dat de verandering werkt, spreekt de handen aan. Tot slot: Make it Stick, verankering in de systemen van de organisatie; de planningscyclus als voorbeeld. Vroegtijdig verbinden met HR en sleutelfiguren werkt het best.