Organisation

Organisatieontwikkeling, is een voortdurend proces waarbij mensen het onbekende structureren. Een competentie die van extra waarde is in roerige tijden, is al jaar en dag de ‘core business’ van Target Point. Vertrekkend vanuit de context brengen we op een originele manier de huidige situatie, de ambitie en de gap in kaart. Daarna maken we een doorsteek naar de oplossing. We brengen de ideeën van de top en de werkvloer bij elkaar. Een werkconferentie of pressure cooker kan een vorm zijn, werken met focusgroepen ook. 

We leren mensen te denken vanuit onze veranderdriehoek. Startend bij de mindset, want daar zit de crux. Welke patronen moeten doorbroken worden, collectief en individueel? Door proces, inhoud en cultuur te verbinden, weerspiegelt het de aanpak waar het om draait. Dus: niet eerst advies en dan pas aan het werk, wel ‘building the bridge while you walk across’. Dit past uitstekend bij de 3.0 samenleving met onzekerheid als uitgangspunt, bottom up flexibele structuren waar denken en doen verbonden zijn. Dat wordt gevoeld en geeft versnelling. ‘Je doet het zelf en je voelt de gids’.
 
Eenmaal vastgesteld wat er te veranderen is, draaien we onze hand niet om voor de transitie. We faciliteren, trainen en coachen bestuur, managers en professionals. We leiden sleutelfiguren op tot cultuurcoaches. We maken actief deel uit van het transitieteam. Tot en met de implementatie is Target Point van de partij. Maatwerk-interventies houden de energie in het proces, metrics de vinger aan de pols. Co-creatie met sleutelfiguren garandeert verankering. Dat is strategy sense making

Verwarring, verbinding, vernieuwing

Angela van de Loo, 3 februari 2020, 16:00
Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt. Het oude voldoet niet meer en het nieuwe is nog niet zichtbaar genoeg. De digitale disruptie zet veel verdienmodellen op zijn kop. Het begrip stabiliteit is vervangen door ontwrichting. Die voortdurende en niet voorziene bewegingen brengen ons in verwarring. Maar, dat doen we zelf ook. Elke 7 minuten worden we afgeleid, en als we naar iets kijken houden we niet langer dan zo'n 15 seconden hetzelfde beeld vast. Daarna interpreteren we wat we hebben waargenomen en veranderen daarmee 'naar believen' het beeld van de realiteit. Brengt afwisseling rust? Dat zou mooi zijn. 

Dan is veranderen toch gewoon (te) doen? Maar dan wel via de logica van het gevoel, het enige kennissysteem dat toekomstbestendig is en orde kan scheppen in de chaos die we zelf creëren (Arnold Cornelis). Het houdt met alles rekening, ook wat we met ons verstand niet kunnen zeggen. Wat zou het ons brengen als we ons opnieuw, maar nu bewust met dat gevoel zouden verbinden? 

Onze behoefte aan verbinding of contact (ja, ook met dat gevoel) is wezenlijk. We hebben allemaal ‘nood aan liefde’. Door verbinding bewust op te pakken kun je ‘wat werkt voor mij’ transformeren naar ‘wat werkt voor het geheel’. Verbindingen zijn de levensader van de netwerksamenleving. Zo'n netwerk functioneert alleen als we bereid zijn tot delen en samenwerking. En dat is best spannend. Als je in een keten of netwerk zit, moet je immers niet alleen rekening houden met je eigen bedrijf, maar ook met de rest van de keten. En dat geldt ook omgekeerd. Anders werkt het niet. Daarmee bedoelen we niet de personen in de keten, want het is niet moeilijk om respect of sympathie voor de ander te hebben. Maar kun je er respect voor opbrengen dat jouw bedrijf genoegen neemt met 2% rendement en het bedrijf van de ander in de keten 5% nodig heeft? Zullen we het dan nog eens over delen hebben? 

Die menskant, daar willen we elkaar nog wel begrijpen. Maar hebben we ook respect voor elkaars doelstellingen? Deze vorm van netwerken of co-creatie vraagt om meer heldere sturing dan ooit tevoren. Geen sturing vanuit macht, wel vanuit verbinding en heldere afspraken. In deze nieuwe dynamiek resultaat halen met mensen waar je hiërarchisch niets over te zeggen hebt is spannend. Durven, willen en kunnen we ons ontwikkelen tot professionals 3.0, die weten hoe je deze vorm van zelfsturing voor elkaar krijgt? Met en in teams? Hoe je dat doet, is de focus van Target Point de komende jaren.
 

Quick fixes bestaan niet

Angela van de Loo, 29 juni 2018, 17:00
Snelle oplossingen bestaan niet op weg naar zinvolle verandering en innovatie, is de overtuiging van Target Point. Verandering is vaak nodig om innovatie mogeliik te maken - en niet andersom! - maar verandering is een ontwikkeling en geen ontwerp.
 
Veel managers en adviseurs focussen zich in verandertrajecten op één of twee van de drie dimensies van de veranderdriehoek: de gedeelde visie, mensen als motor en/of discipline (en technologie)  in uitvoering. Hoe zorg je dat je organisatie de goede ontwikkeling doormaakt, waarin je alle dimensies meeneemt? Is een gedeelde (nieuwe) visie voldoende om discipline in de uitvoering te garanderen of willen we wel maar hebben we de veranderingen en de systemen niet handig en efficiënt georganiseerd? Betekent discipline in de uitvoering en veel motivatie bij de medewerkers dat je ook ècht dezelfde doelen nastreeft, of werken teams langs elkaar heen en komen de ‘lijntjes’ niet meer bij elkaar?

Wiel van verandering
Target Point laat organisaties zien hoe de veranderdriehoek werkt en welke fasen je door moet om de goede ontwikkeling door te maken: van feel the need (formuleer een echte sense of urgency), naar get it real (formuleer een nieuwe strategie-visie en betrek sleutelfiguren), work the change (creëer beweging met change agents) en make it stick (evalueer, vier successen, pas omissies aan en begin opnieuw). In elke fase zijn er vragen te beantwoorden en is er huiswerk te doen. Get it Real overslaan lijkt te versnellen, toch is dit het grootste struikelblok voor verankering. Target Point heeft veel van dit soort processen begeleid, o.a. in de bouw, techniek, zakelijke dienstverlening, verzekeringswereld, financiële/bancaire wereld. 

Toegevoegde waarde
‘Welke waarde Target Point toevoegt aan een bedrijf dat sterk in verandering is? Ze weten de verandering optimaal te faciliteren. Zo, dat je zelf binnen het bedrijf de verandering tot stand brengt. En dat is belangrijk. Want een ander kan eigenlijk je bedrijf niet veranderen; die kan wel helpen. Ze zien dat heel goed!’ Aldus één van onze tevreden klanten. Vraag hier om een presentatie en een nadere kennismaking.