Organisation

Organisatieontwikkeling, is een voortdurend proces waarbij mensen het onbekende structureren. Een competentie die van extra waarde is in roerige tijden, al jaar en dag de ‘core business’ van Target Point. Vertrekkend vanuit de context brengen we op een originele manier de huidige situatie, de ambitie en de gap in kaart. Daarna maken we een doorsteek naar de oplossing. We brengen de ideeën van de top en de werkvloer bij elkaar. Een werkconferentie of pressure cooker kan een vorm zijn, werken met focusgroepen ook. 

We leren mensen te denken vanuit onze veranderdriehoek. Startend bij de mindset, want daar zit de crux. Welke patronen moeten doorbroken worden, collectief en individueel? Door proces, inhoud en cultuur te verbinden, weerspiegelt de aanpak waar het om draait. Dus: niet eerst advies en dan pas aan het werk, wel ‘building the bridge while you walk across’. Dit past uitstekend bij de 3.0 samenleving met onzekerheid als uitgangspunt, bottom up flexibele structuren waar denken en doen verbonden zijn. Dat wordt gevoeld en geeft versnelling. ‘Je doet het zelf en je voelt de gids’.
 
Eenmaal vastgesteld wat er te veranderen is, draaien we onze hand niet om voor de transitie. We faciliteren, trainen en coachen bestuur, managers en professionals. We leiden sleutelfiguren op tot cultuurcoaches. We maken actief deel uit van het transitieteam. Tot en met de implementatie is Target Point van de partij. Maatwerk-interventies houden de energie in het proces, metrics de vinger aan de pols. Co-creatie met sleutelfiguren garandeert verankering. Dat is strategy sense making