verhalen

Cynische werknemers

Anne Kozica, 9 december 2018, 15:00
Cynische werknemers zijn funest voor betrokkenheid. Ze zijn gemakkelijk te herkennen. ‘Ik heb het vaak aangegeven, maar er gebeurt toch nooit wat.’ Cynisme vormt een grote bedreiging voor het engagement van mensen. Hoe kun je cynisch personeel bijsturen?

Invloed 

Geef mensen een gevoel van invloed. De meeste cynici zijn zo geworden omdat ze niet in staat zijn dingen te veranderen. Uiteindelijk ontwikkelen ze een slachtofferrol. Een cynische bedrijfscultuur versterkt de negatieve houding. In de praktijk komen we dit vaak tegen; diegenen die kiezen voor de ‘zwarte route’, veelal onbewust. Ook cynische humor ten koste van een collega passeert vaak de revue. Hoe pak je dit probleem aan als teamlid of manager? Hoe zeg je op een constructieve manier STOP en maak je de beweging naar de ‘groene route’? Eén van de belangrijkste zaken is aandacht; voor het emotiewerk en feedback. Ondersteun je woorden met daden. Medewerkers die zich bevestigd voelen in hun baan, krijgen meer zelfvertrouwen en durven meer risico's te nemen. 

de zin van verwarring

Accepteren van ‘lastige’ feiten gaat altijd gepaard met verwarring. Vertwijfeling, angst, een flinke crisis zijn goed. Ze vormen immers de start van realiteitszin, verantwoordelijkheid, veranderig en vernieuwing. Het eerste deel van de Guide to Change én van elk veranderproces is daarom gewijd aan deze verwarring. Victor Mids laat zien hoe verward onze waarnemingen om te beginnen al zijn; we denken dat we zien wat er is, maar we missen 90% van wat er gebeurt. Margaret Wheatley waarschuwt voor de gevolgen van niet doen: apathie, cynisme en het afbranden van talent. Voormalig topman van Ymere Roel Steenbeek en Zuster Toos geloven dat er moed en verantwoordelijkheidsgevoel nodig zijn om verwarring onder ogen te zien en te accepteren voor wat het is. 

En verder... 

Tips en inspiratie om met verwarring om te gaan, nuttige commentaren en tips van ‘de gids’ om te helpen je in de materie te verdiepen. Guide to Change aanschaffen? Klik hier. Meer achtergrond over omgaan met cynisme? Ga naar de digitale Guide to Change, de eerste drie artikelen zijn gratis.