verhalen

Verandering verankerd

Syfra van de Loo, 24 juli 2018, 09:00
‘Als we willen dat onze huurders netjes met hun woning omgaan, gaat het éérst over onzelf.’  Een woningbouwcorporatie uit het noorden des lands realiseert zich dat goed beheer begint bij een gevoel van verantwoordeljkheid en eigenaarschap bij de medewerkers van de organisatie zélf. Op zoek naar nieuwe ideeën over processen, aansturing en cultuur.

Betaalbaar en beschikbaar

De missie van de corporatie is geformuleerd in twee heldere woorden: betaalbaarheid en beschikbaarheid. Je wilt mensen, die niet kunnen kopen, op een betaalbare en passende manier huisvesten. Liefst ook comfortabel. Daarnaast wil je zorgen voor een leefbare wijk, fysiek en sociaal. Het vastgoedperspectief is niet het knelpunt: dat is immers een gegeven, het fundament. Het organisatieperspectief is nodig om de klant wérkelijk centraal te stellen en een goed gevoel te geven. Om vastgoed, beheerders en klanten te verbinden in gezamenlijk beheer en goed eigenaarschap.

Hoe creëer je eigenaarschap?

De woningbouwcorporatie die we hier aanhalen, is niet de enige corporatie die kampt met het vraagstuk ‘hoe implementeren we eigenaarschap in de organisatie’. Het valt niet mee, omdat we vaak blijven hangen aan oude patronen en structuren. Of het nu gaat om leiderschap of de manier waarop we ons organiseren. Eerder ingezette veranderingstrajecten bleken bij deze corporatie(s) geen wortel te schieten, omdat er niet wezenlijk iets veranderde in de attitude van de mensen. Desgevraagd gaf iedereen de goede antwoorden op de vraag waar het naar toe moest (de business agenda, werken vanuit de bedoeling) maar in de persoonlijke betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel (de human agenda) veranderde in de kern niet veel. De verbinding met de eigen doelen en ambities van de medewerkers - en die van de teams - met de doelen van de verandering (waarom doen we dit) kwam niet tot stand. 

Draagvlak

In het door Target Point voorgestelde traject zijn we begonen met het op alle niveaus creëren van draagvlak voor de transitie, het verbinden van de zakelijke met de sociale agenda. We tekenden de 'dubbele lemniscaat' en die sprak aan. Samen met het transitieteam, HR en communicatie. Waarom is deze verandering nodig? Wat vraagt dat van mij en mijn rol? Hoe kan ik daarover in gesprek met bestuur, MT en sleutelfiguren? 

YOU TEACH BEST, WHAT YOU NEED TO LEARN THE MOST

Met een leiderschapsleergang hebben we het management getraind in hun nieuwe rol om te groeien naar teamcoach. We zijn met hen als c0-facilitators de anderen in het bedrijf gaan coachen en trainen. Deze train-the-trainer methodiek werkt vooral zo goed, omdat de trainees later zelf ook weer trainers zijn. Veranderen en verankeren gaan zo hand in hand. Uiteindelijk werk je op deze manier toe naar een zelfwerkende, zichzelf coachende organisatie. 

Herkenbaar?

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen. Mail of bel me gerust. We gaan graag in gesprek.