verhalen

't Schaep met de vijf pooten

Anne Kozica, 17 december 2018, 10:00
‘Dan kijk ik ‘mijn kluppie’ rond en denk ik trots: dit zijn wij, ‘t Schaep Met De 5 Pooten.’  Het zal maar gezegd worden. Zeker als je weet dat de start van het traject anders verliep. In de bouw bepaalt de mate waarin teamleden kunnen én willen samenwerken het succes of falen van de opgave. Faalkosten, rendement en veiligheid zijn hier een direct resultaat van. En dan hebben we het niet eens over werkplezier.

Samenwerken, 't is sneller gezegd dan gedaan. Zeker als tegenoverliggende temperamenten elkaar treffen. ‘Dan moet je blijven communiceren’, goed advies. Maar oei, een vak apart. Cruciaal om hier aandacht aan te besteden. Steeds meer (bouw)bedrijven realiseren zich dit en zetten het op de agenda. 

Kan het anders? Op onze manier!

Zo ook een ontwikkelende bouwer uit Amersfoort. Consumentgericht ontwikkelen én bouwen staat bovenaan. De directie stuurt op klantgerichtheid, resultaat én zelfwerkzaamheid. Dat vraagt om goed functionerende teams op alle niveaus. Multidisciplinair, daar zit de crux. Integraal werken, intern en met externe partners. ‘Niet langs, maar met elkaar werken, kan beter’ was het uitgangspunt. En of we daarbij konden helpen. O ja, niet teveel tijd eraan besteden en zeker geen classroom interventies of losstaande training. On-the-job, dan heeft het direct resultaat. Zo gezegd, zo gedaan. Niks lange trajecten, wel een inspirerende kickoff voor twee pilotprojecten. ‘We moeten natuurlijk wel zeker weten dat het werkt. Pak dus ook maar een project waar we niet uitkomen - documentbeheer’. Oeps. In het zaaltje van de kickoff wordt het al snel warm. Aansluiten, ketenbewustzijn, voor en achter je kijken zijn allemaal zaken die aandacht verdienen. Maar ‘wij van realisatie en zij van ontwikkeling’ misschien nog wel meer. 

Spreek uit, spreek af, spreek aan

Het willen is er, het kunnen staat in de kinderschoenen. Dat valt ons op, vakvrouwen als we zijn. Communicatie is crommunicatie. ‘Dat is ook niet ons vak’. Maar wel nodig. Gelukkig, de inmiddels goed lopende co-creatie maakt dat de directie gevoelig is voor advies. Dus eerst aan de slag met deze transcontextuele vaardigheden, die essentieel zijn om in deze tijd goed je werk te kunnen doen. Noem ze alsjeblieft geen ‘soft skills’. Je kunt niet zonder. De trits jezelf uitspreken, iets afspreken en daarna pas aanspreken klinkt inmiddels in verschillende bedrijven door. Helder. De basis is gelegd. 

partner in business

Dan de teams in. ‘Het gaat goed, maar het kan beter’, is het verlangen van de directie. ‘Breng de teamontwikkeling naar een volgend niveau’, zo luidt de opdracht, die is gedelegeerd aan een betrokken HR-professional. Zo gaan we met elkaar aan de slag. Het Drexler-Sibbet teammodel dient als onderlegger van de interventies. Met als doel te begrijpen - want dat willen ze zodat het beklijft - in welke fase het team verkeert en dus welke actie nodig is om een stap verder te komen. Helder. Deze insteek slaagt als naast de kennis ook de vaardigheid in orde is om een interventie te plegen in de organisatie ligt. Hiervoor zijn twaalf coaches opgeleid. Samen zijn we na de succesvolle pilotteams met álle (project)teams aan de slag gegaan. Als een olievlek verspreidt het zich intussen ook in de externe samenwerkingen. 

Voordoen - meedoen - zelf doen

We hebben gewerkt volgens het Gildenmodel. Daar houden we van; voordoen, meedoen en dan zelf doen. Van de voorgrond naar de achtergrond; eerst nog fysiek, nu digitaal. Ik ben niet meer nodig. Fantastisch toch! Meer lezen over deze club en hun teamontwikkeling? Volg de link

Wil je ook op een dergelijke manier aan de slag? Praktisch, concreet, on-the-job, genoeg maar niet teveel interventies? Neem contact met me op.