verhalen

In Beweging

Linde Geenen, 17 oktober 2015, 20:00
Weg met boventalligheid, neem regie over je toekomst! Als het aan Manon van der Lely, manager HR Development bij a.s.r. verzekeringen ligt is dit het enige antwoord op duurzame inzetbaarheid. In Beweging heet de aanpak in haar organisatie, waarbij Talent Development, duurzame inzetbaarheid en bemiddeling hand in hand gaan. 'Het mooiste zou zijn wanneer uitstroom gezien gaat worden als doorstroom. Wat moeten we hiervoor doen? Stimuleren dat mensen in beweging komen; nu, en niet pas na indiening van een adviesaanvraag. De leidende filosofie hierbij is om toekomstige uitstroom volledig te vervangen door doorstroom, maar dan wel naar een andere werkgever. Net zoals uitstroom van andere werkgevers weer instroom is. Hierbij blijft het perspectief van een hernieuwd dienstverband overeind. Doorstromende mensen naar andere werkgevers zijn daarbij dus niet per definitie uitgerangeerde medewerkers, maar zijn later mogelijk weer passend op een functie binnen het huidige bedrijf', dat is de stevige mening van Manon. Hoe ze dat in de praktijk brengt? Daar vertelt ze over bij de startbijeenkomst van de Guide to Change Community op 29 oktober in Heusden. Professionals, die de Business Challenge blijvend willen verbinden met de Human Agenda zijn van harte uitgenodigd mee te doen. De bijeenkomst start om 15.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Graag aanmelden, zie agenda

Innoveren, kijken en bewegen zijn sleutelwoorden voor alle generaties. Generaties moeten leren om van elkaar te leren. Hoe zet je hierop in als bedrijf? En hoe maak je dit duurzaam? Hoe kun je de stille reserves in je bedrijf benutten? Senior medewerkers hebben weliswaar veel ervaring, maar lijken trager te leren. Junior medewerkers leren weliswaar snel, maar ontberen referentiekader. Circulair leren bestaat en heeft hiermee te maken. Een doorkijkje in andersmans werkveld, biedt de mogelijkheid om de toepasbaarheid hiervan in je eigen organisatie te onderzoeken. Leuk en leerzaam. 

Guide