People

In bijna elke organisatie groeit het aantal professionals met coördinerende taken en neemt het aantal middle managers af. Is de waardering voor professionele ontwikkeling ook veranderd? Die zou niet langer ondergeschikt maar nevengeschikt moeten zijn. Dat vraagt om een nieuwe kijk op talentontwikkeling. Meer dan vroeger willen mensen steeds opnieuw kiezen; voor groeien in de hiërarchie of voor groeien in je vak. Een eenmaal ingeslagen pad hoeft niet langer dood te lopen. Kruisbestuiving tussen managers en professionals maakt een organisatie leuk én sterk.

Target Point heeft bewezen expertise in het opzetten, uitwerken en implementeren van een geïntegreerde leadership & professional pipeline. Inhoudelijk én procesmatig, verankerd. Persoonlijk leiderschap op alle niveaus in de organisatie. Talentmanagement nieuwe stijl; van design,  assessment-tools, HR-analytics tot delivery van een eigentijdse ‘academy’. Dat doen we in co-creatie of dat nemen we aan als klus.