Teams@Work

Target Point faciliteert uiteenlopende teams op weg naar 'winning'. Zowel mono- als multidisciplinaire teams. Keten- of comakingteams zijn onze specialisatie. Project Start Ups en Follow Ups versnellen en verbeteren het resultaat in teams. De Team Performance Scan brengt periodiek in kaart waar je staat als team. We adviseren over de teamsamenstelling waar nodig. We gebruiken Insights Discovery niet alleen om elkaar beter te leren kennen. We brengen hiermee ook de teamdynamiek op een diepgaande manier in kaart. En - last but not least - we dragen onze kennis en expertise over aan team- of projectleiders. Zij kunnen zelf aan de slag vanuit de Teams@Work Toolkit, digitaal en interactief. Alle gebruikers van deze toolkit kunnen levenslang rekenen op gratis click & call support. 

We combineren in onze aanpak vakmanschap, enthousiasme en een stevige theoretische basis. En zaken hoeven nooit opnieuw. Eenmaal een Insights rapport ingevuld en verhuisd naar een ander team? Met één druk op de knop zorg je voor hergebruik van je gegevens in het nieuwe team. 

Betaalbaar en beschikbaar

Angela van de Loo, 24 juli 2015, 09:00
De woningbouwcorporatie die we hier aanhalen, is niet de enige corporatie die kampt met het vraagstuk 'hoe implementeren we eigenaarschap in de organisatie'.

Het valt niet mee, omdat we vaak blijven hangen aan oude patronen en structuren. Of het nu gaat om leiderschap of de manier waarop we ons organiseren. Eerder ingezette veranderingstrajecten bleken bij deze corporatie geen wortel te schieten, omdat er niet wezenlijk iets veranderde in de attitude van de mensen. Desgevraagd gaf iedereen de goede antwoorden op de vraag waar het naar toe moest (de business agenda) maar in de persoonlijke betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel (de human agenda) veranderde in de kern niet veel. De verbinding met de eigen doelen en ambities van de medewerkers - en die van de teams - met de doelen van de verandering (waarom doen we dit) kwam niet tot stand. 

In het door Target Point voorgestelde traject zijn we begonen met het op alle niveaus creëren van draagvlak voor de transitie, het verbinden van de zakelijke met de sociale agenda. We tekenden de 'dubbele lemniscaat' en die sprak aan. Samen met het transitieteam, HR en communicatie. Waarom is deze verandering nodig? Wat vraagt dat van mij en mijn rol? Hoe kan ik daarover in gesprek met bestuur, MT en sleutelfiguren? 

YOU TEACH BEST, WHAT YOU NEED TO LEARN THE MOST

Met een leiderschapsleergang hebben we het management getraind in hun nieuwe rol om te groeien naar teamcoach. We zijn met hen als c0-facilitators de anderen in het bedrijf gaan coachen en trainen. Deze train-the-trainer methodiek werkt vooral zo goed, omdat de trainees later zelf ook weer trainers zijn. Veranderen en verankeren gaan zo hand in hand. Uiteindelijk werk je op deze manier toe naar een zelfsturende, zichzelf coachende organisatie. Meer informatie? Neem contact op met Anne Kozica.

gerelateerd