Sitemap Contact Printvriendelijke versie English

De essentie van leiderschap

Leiders zijn doorgaans mensen die verantwoordelijkheid nemen; goede leiders beschikken daarnaast ook nog over common sense; zij laten het niet bij dromen of praten. Excellente leiders zijn bovendien inspirerend en geëngageerd. Eigenlijk is leiderschap dus weggelegd voor iedereen. De essentie kan namelijk worden teruggebracht tot persoonlijk engagement (inspiratie) en de moed hebben om zelf verantwoordelijk te zijn. Deze mensen weten waarover zij praten en zij handelen naar hun overtuiging. Dat straalt vertrouwen uit en dwingt respect en loyaliteit af.

Onderzoek naar persoonlijke drijfveren leert dat bijna elke CEO streeft naar impact, ofwel macht en invloed. Je zou denken dat het dan wel goed zit met dat persoonlijk verantwoorde- lijkheid nemen. Dat is waar en tegelijkertijd ook niet waar. Wat doorgaans goed ontwikkeld is, is de verantwoordelijkheid voor harde, rationele zaken: de tangibles. De spanning neemt toe als er daadkracht wordt gevraagd op het meer ongrijpbare stuk: de intangibles. Hoe geef je bijvoorbeeld feedback op wenselijk gedrag in je organisatie?

Leiderschap in de 21e eeuw vereist dat wij 2 heel verschillende elementen kunnen verbinden: hard en zacht, beheersbaar en ongrijpbaar. Daarvoor is het nodig dat we de spanning tussen deze elementen durven hanteren. Beide elementen vereisen moed, beide facetten zijn cruciaal; in hun essentie zijn ze echter strijdig. Hoe kun je eerlijkheid, integriteit, respect en authenticiteit verenigen met doelen, performance en strategie?